על המותג האנושי

המותג האנושי הוא מעין מוציא לאור של המהות שלכם — מי אתם, מה עשיתם בחייכם, מה התשוקות שלכם, מה הכישרונות והיכולות שלכם. המותג האנושי יספר את כל אלו באופן שבו תבחרו אתם.
המותג האנושי היא האמירה שלכם לחברה: “בזה אני טוב", "כאן אני יכולה לתרום", "היעזרו בי בתחום הזה".

כדי שהמיתוג האישי יהיה אפקטיבי יש לנהל אותו בדרך מקצועית, ובכך
יושגו המטרות הבאות:
שליטה במיתוג שלכם — במקום שנסיבות החיים או אירועים או אנשים
אחרים הם שיקבעו אותו.
עמידות ויציבות המותג לאורך זמן, תוך התחזקות, העצמה והתאמה מתמדת
לשינויים התכופים בסביבת הפעילות שלכם.
בחינת השתלבותו של המותג בכל תחומי חייכם וסוגי הפעילות שלכם, תוך
אפשרות בחירה של שימוש בו רק בפעילויות או בתחומים מסוימים.

chevron-up