תקנון

רכישה באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון.
אנו שומרים על פרטיות הלקוחות. פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת האתר.
המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.
מוצרים שהוזמנו עם משלוח בדואר יועברו לדואר ישראל תוך שבעה ימי עסקים מיום ההזמנה (ייעשה מאמץ להעביר תוך שלושה ימי עסקים).
ימי עסקים נחשבים ימים א-ה בלבד ואינם כוללים ערבי חג ו/ או חול המועד.
מוצרים שהוזמנו עם איסוף עצמי – הרוכש מתבקש לתאם מועד איסוף המוצר באימייל iritkaufmann@gmail

מנהלת האתר (הסופרת) אחראית לתוכן המופיע בו ולאספקת המוצרים לפי ההתחייבויות המפורטות להלן:
נוהל ביטול עסקה (ע"פ הנחיות משרד התעשייה והמסחר):
ביטול עסקה והחזרת הספר יתבצעו תוך 14 ימים מרגע קבלת הספר, ובתנאי שהספר במצבו כפי שנשלח ללקוח.
עם ביטול העסקה יושב לקונה הכסף תוך שלושה ימי עסקים, וזאת בקיזוז עלות משלוח הספר בדואר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה במייל
iritkaufmann@gmail.com
זכויות היוצרים של האתר והספר הינם בבעלות אירית קאופמן בלבד.
סימני המסחר והקניין הרוחני באתר לרבות בתכני האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות הסופרת. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, ולהציג בפומבי בכל דרך שהיא ללא הסכמת הסופרת בכתב.

chevron-up